praxair.no

Hydrogen

Kjøp hydrogen H2

Komprimert hydrogen leveret (H2) i en rekke renhetsgrader.

PRODUKTNAVNRENHETSIKKERHETSDATABLAD
Komprimert hydrogen 6.0> 99,9999% 
Komprimert hydrogen 5.5> 99,9995% 
Komprimert hydrogen 5.0> 99,999% 
Komprimert hydrogen 2.6> 99,6% 

BRUK AV OG BRUKSOMRÅDER FOR HYDROGENGASS OG FLYTENDE HYDROGEN ETTER BRANSJE

Bil og transportutstyr

Hydrogen blandet med oksygen i en smelteovnsatmosfære gir en blank og skinnende overflate på ståldeler. På grunn av sine gode varmeledningsegenskaper, kan også hydrogen brukes som industriell kjølegass. Man kan også bruke hydrogen som alternativt brensel for å redusere skadelige utslipp.

Energi

Hydrogen brukes til å drive alt fra biler som setter fartsrekorder, til brenselcelledrevne personbiler, busser og gaffeltrucker.

Raffinering

I oljeraffinerier brukes hydrogen i raffineringen av råolje til drivstoff for transportindustrien og bidrar dermed til å oppfylle stadig strengere utslippskrav.

Sveising og metallbearbeiding

Hydrogen blandet med argon brukes til plasmasveising og skjæring av rustfritt stål.

Andre bransjer som bruker hydrogen

  • Kjemikalier
  • Elektronikk
  • Mat og drikke
  • Glass
  • Metallproduksjon
  • Farmasøytisk industri og bioteknologi

Levering av HYDROGENGASS (H2)

Sylindre og pakker med hydrogen

Hydrogen blir levert i mange renhetsgrader i flasker og, dersom volumbehovet er stort, i pakker. Hvis behovet er for enda større volumer, kontakt en leverandørfor alternativer.