praxair.no

Nitrogen

KJØP FLYTENDE (LIN) ELLER KOMPRIMERT NITROGEN (GAN)

Produktnavn Renhet sikkerhetsdatablad
Nitrogen 6.0 >99,9999%
Nitrogen 5.0 > 99,999%
Nitrogen 4.0 >99,99%
Nitrogen, Lazer >99,999%
Nitrogen, Lazer P >99,99%
Nitrogen, Ph. Eur >99,5%
Nitrogen 2.6 >99,6%
Nitrogen, Mapcon >99,0%
Flytende nitrogen (LIN) >99,999%

Bruksområder for komprimert og flytende nitrogen

Bil og transportutstyr

Flytende nitrogen brukes ofte til å krympe ståldetaljer for å montere f.eks. kulelagre på akslinger

Kjemikalier

Nitrogen blir brukt til å presse kjemikalier gjennom rørsystemer. Gassen brukes også som beskyttelsesgass for å skjerme oksygenfølsomme komponenter fra luft og til å fjerne flyktige organiske kjemikalier fra prosesser.

Energi

Nitrogen er en inert industrigass og brukes også her som en beskyttelsesgass for å skjerme komponenter og utstyr fra å bli påvirket av luftens oksygen.

Mat og drikke

Flytende nitrogen holder en temperatur på -196 ºC og er derfor velegnet til avkjøling og nedfrysing av matvarer. Denne metoden er den i praksis raskeste innfrysningsmetode og brukes ofte til å fryse ned matvarer på individuell basis. Nitrogen brukes også som pakkegass som øker holdbarheten på matvarer, hindrer misfarging og bevarer lukt og smak.

Helse og omsorg

Den lave temperaturen til flytende nitrogen brukes til oppbevaring av biologisk materiale som f.eks. blod, vev og sperma. Nitrogen brukes også til å fjerne sykt og dødt vev innen dermatologi.

Metallproduksjon

Nitrogen er en viktig komponent i stålproduksjonen. Både til å skjerme det flytende stålet fra luftens oksygen og som et ledd i varmebehandlingsprosessen.

Olje og gassindustrien

Til offshorevirksomheten i Nordsjøen brukes nitrogen stort sett til inertisering, spyling og trykksetting av produksjonsbrønnene for å øke produksjonen av olje og gass.

Farmasøytisk industri og bioteknologi

Nitrogen brukes som beskyttelsesgass for å hindre prosesser i å bli forstyrret av luftens oksygen, fuktighet fra luften og forurensning fra andre uønskede elementer. Nitrogen blir også brukt til spyling og trykksetting av produksjonslinjer for å transportere væsker internt i fabrikken. Flytende nitrogen kan også brukes i temperaturstyring i reaktorer og oppbevaring av biologisk materiale

Raffinering

Raffinerier er per definisjon et brennbart område og behovet for å inertisere deler av fabrikkområdet er viktig. Til dette bruker man nitrogen. Gassen brukes også i utslippskontrollen av uønskede komponenter.

Sveising og metallbearbeiding

Ved sveising av rustfrie stålrør brukes nitrogen som spylegass. Den brukes også som hjelpegass til laserskjæring og forbedrer plasmaskjæring. I enkelte sveiseprosesser tilsettes nitrogen i små mengder til beskyttelsesgassen for å øke buestabilitet og for å få en renere sveis.

Andre bransjer som bruker denne gassen

  • Dykking
  • Elektronikk
  • Glass
  • Laboratorier

Leverans

Nitrogen leveres komprimert i sylindre og pakker. Leveres også flytende på stasjonære og i transportable tanker

Sylindere og pakker med komprimert gass

Sylindere og pakker med komprimert gass kan leveres i en rekke størrelser og renhetsgrader.

Levering i bulk

Dersom man har stort forbruk av gass, kan man leverere flytende nitrogen, enten i kryobeholdere (196 liter) eller på tanker i ulike størrelser.

Produksjon på stedet

Dersom behovet for nitrogen er svært stort, kan man få «on-site»-anlegg hvor gassproduksjonen finner sted på brukerstedet. Så kan du bli levert komplette luftgassfabrikker med kryogen separasjon av luftgassene eller ikke-kryogene anlegg. Her kan såkalte PSA-anlegg tilbys. Valg av type anlegg bestemmes av behovet for volum og renhet på gassen. Disse anlegg er effektive, pålitelige og kostnadseffektive for alle ønskede trykk-, volum- og renhetsnivåer.