praxair.no

Sikkerhet og miljø

Når du arbeider med gass, er det flere miljøregler og høyere standarder for miljøeffektivitet. Globalisering har ført til utvikling av miljøregler i nye markeder og økt bevissthet om begrensninger på naturressurser, noe som setter et nytt fokus på ressursproduktivitet.

Sikkerhetsdatablad er et supplement til merkingen som allerede er på emballasjen / gassflasken. I tilfelle en ulykke som brann, søl osv. Er det viktig at brukeren er klar over farene som produktet medfører og tar de nødvendige forholdsregler.
Du bør alltid lese sikkerhetsdatabladet som leverandøren skal ha tilgjengelig for å sikre at du kan opprettholde et høyt sikkerhetsnivå for deg og dine ansatte.

ISO sertifikat 9001 (156.42 KB)
Iso sertifikat

  • Digital lagring
  • Sertifikater
  • Rapporter, studier og presentasjoner
  • Sikkerhetsdatablad
  • Spesifikasjoner og Brosjyrer
  •  

ISO 14001 sertifikat (153.55 KB)

  • Digital lagring
  • Sertifikater
  • Spesifikasjoner og Brosjyrer
  • Sikkerhetsdatablad

Sertifikater for gassleverandører